Baseboll – En avancerad form av brännboll

Baseboll är ett spel med fart och mycket precision som kräver både styrka och kondition av spelarna. För att spela baseboll behövs ett basebollträ, en basebollhandske och en boll. Baseboll spelas på en kvartscirkelformad gräsplan. Planen delas in i en infield och en outfield, de fyra baserna är placerade på infield.

Första bas är placerad bredvid slagmannen och kallas hemplatta. Framför hemplattan finns pitcherkullen där kastaren står. Det är 18,5 meter mellan hemplattan och pitcherkullen. Avståndet mellan baserna är 27,5 meter.

Varje lag består av nio spelare, det finns också reserver som kan sättas i spel när som helst. En utbytt spelare kan dock inte komma in i matchen igen.

En match består av nio inningar, vilket kan jämföras med ronder. En inning avslutas när båda lagen varit innelag var sin gång. Innelaget består av slagmän och löpare, alla spelare ska vara slagmän och detta i en turordning som bestämts före matchen.

När matchen börjar intar slagmannen från innelaget slagposition bredvid hemplattan. Catchern (fångare) från utelaget är placerad bakom slagmannen. Pitchern (kastaren) står på pitcherkullen. Hans uppgift är att kasta så svåra bollar som möjligt för slagmannen att träffa. Däremot ska catchern fånga bollen. Catchern ger tecken till pitchern hur han ska kasta bollen, högt eller lågt, med eller utan skruv.

En korrekt kastad boll kallas strike. Den som bedömer om bollen är korrekt är en domare som står bakom hemplattan. Bedöms den som inte korrekt kallas den boll.

Om slagmannen slår bollen bedöms det som strike oavsett om den är korrekt eller inte.

Tre strikar utan att slagmannen fått in en giltig träff gör att slagmannen är bränd.

När slagmannen slagit bollen och avancerat till hemplattan blir han löpare. Löparens uppgift blir då att springa runt till alla fyra baserna utan att bli bränd. Han blir bränd om bollen hinner före honom till basen. Utespelarna kan bränna löparen genom att röra vid löparen samtidigt som utespelaren håller i bollen. Löparen kan också i princip bränna sig själv genom att komma i kontakt med en slagen boll. Även att springa för långt utanför banan mellan baserna för att undgå bränning kan bli ödesdigert. Det kan leda till motsatt resultat nämligen bränning.